Holdturneringer er en god måde at kombinere socialt samværd og konkurance på banen

At være med på et badmintonhold er en herlig ting, hvor man både udvikler fællesskabsfølelsen og spillet på banen. Derfor har HBC en ambition om, at alle ungdomsspillere der vil spille holdkampe også får muligheden for det. Og derfor har HBC tilmeldt ungdomshold i U11 , U13, U15 og U17 rækkerne. Det bør også lige understreges, at HBC altid stræber efter at have et hold tilmeldt i den bedste række inden for de forskellige årgange i Københavns-kredsen.
Antallet af hold afhænger af hvor mange spillere der ønsker at deltage i holdkampe, men ofte har vi tilmeldt to hold i U11/og U13, og minimum et hold i hhv. U15 og U17 rækkerne. Antallet af spillere på de enkelte hold varierer i forhold til hvilket niveau der spilles på, men det ligger fast, at man altid spiller to kampe pr. spiller pr. holdkamp. Alt det praktiske omkring holdkampene koordineres af de enkelte årgangs-gruppeledere, som sørger for kontakten til spillerne og deres forældre.

På www.badmintonpeople.dk findes en fin oversigt over alle holdturneringer, hvor spilletider, steder og resultater kan findes.

Vores ungdomshold - 2014/15